create a web page for freeWat is Edufictie?


Mobirise

Edufictie is leren met geofictie. Leerlingen bedenken een fictief land of planeet en werken deze in groepsverband verder uit. Daarbij kunnen in principe kennis en vaardigheden van alle schoolvakken betrokken worden. 

Edufictie is als thema binnen vakoverstijgend projectonderwijs te gebruiken. Het grote voordeel is dat vrijwel alle schoolvakken bij dit thema kunnen participeren. 
Maar waarom is het zo belangrijk dat leerlingen vakoverstijgend werken

Afbeelding links: het fictieve land Montenera


© Copyright 2019 ReGeo: geo-educatie & informatie.