Web Page Generator

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN GEOFICTIE EN EDUFICTIE?

Edufictie is leren met Geofictie. Er is dus geen verschil. Edufictie is het toepassen van geofictie in een leersituatie.

IS EDUFICTIE EEN NIEUWE MANIER VAN LEREN?

Projectonderwijs op scholen bestaat al heel lang. Veel scholen bieden wel vakoverstijgende projecten aan. Het thema geofictie wordt naar mijn visie nog niet zo veel toegepast. Aangezien vakoverstijgend leren in de toekomst steeds belangrijker zal worden is het van belang zo veel mogelijk schoolvakken in een project samen te brengen. Dat kan met Edufictie.

IS EDUFICTIE NIET ONTZETTEND MAKKELIJK?

Je eigen land bedenken. Dat is toch erg gemakkelijk? Wat kan de leraar nou immers fout rekenen? Je hebt het toch zelf bedacht?
Nou, dat valt behoorlijk tegen. Mijn ervaring is dat Edufictie minder gemakkelijk is dan het lijkt te zijn.
Weliswaar krijg je veel vrijheid om dingen te bedenken, maar je moet alles wat je bedenkt ook uit kunnen leggen, kunnen verklaren waarom het zo is. Juist op dat moment wordt duidelijk dat Edufictie helemaal niet gemakkelijk is.

WAT IS BELANGRIJK OM TE BEZITTEN BIJ EDUFICTIE?

Er bestaat niet een duidelijk recept voor een succesvol project. Maar het is wel handig als je de beschikking hebt over de volgende eigenschappen: Hersens, Humor, Creativiteit. 


WAT LEER JE BIJ EDUFICTIE?

Door met Edufictie bezig te zijn, leren leerlingen:

* Vakkennis van de aan het project deelnemende schoolvakken

* Creativiteit en probleemoplossend vermogen ontwikkelen

* Hun passie en interesses toepassen in het project

* Vaardigheden, zoals samenwerken, ICT, e.d. 


GAAT EDUFICTIE TEN KOSTE VAN HET NORMALE LESPROGRAMMA?

In principe niet. Het project staat los van het normale lesprogramma. Er is echter wel interactie met bestaande lessen doordat leerlingen de geleerde kennis en vaardigheden toepassen in hun eigen creatie.

IS EDUFICTIE ALLEEN GEBASEERD OP HET VAK AARDRIJKSKUNDE?

Ofschoon het vak aardrijkskunde wel een belangrijke rol speelt, is het slechts een van de vakken die kunnen participeren in een Edufictieproject. Ook vakken als geschiedenis, biologie, tekenen, muziek, e.d. spelen een rol. Zie verder bij vakintegratie.


HOE LANG DUURT EEN EDUFICTIEPROJECT DOORGAANS?

Dat bepaalt u als docent en school zelf. Veel scholen doen het project in een aantal weken (gedurende enkele uren per week). Maar er zijn ook scholen die het in 1 of 2 projectweken willen doen (maar dan vervallen de andere lessen). Er zijn ook scholen waarbij leerlingen gedurende het gehele schooljaar voor enkele lesuren per week met een of meerdere projecten bezig zijn. Het gaat hierbij wel vaak om
plusklassen of talentklassen.  


WAT ZIT ER BIJ EEN GASTLES EDUFICTIE INGEGREPEN?

Standaard lever ik één gastles Edufictie. Deze kan maximaal 2 lesuren van 50 minuten omvatten (inclusief een pauze).
Er zijn ook andere mogelijkheden bespreekbaar. 


HOEVEEL KOST EEN GASTLES EDUFICTIE?

Het tarief bestaat uit een vast bedrag voor de gastles + vergoeding van de reiskosten.
Voor informatie over actuele tarieven, kijk op deze pagina. 

Edufictie is een concept dat ontwikkelt is door ReGeo: geo-educatie & Informatie.Voor meer info. kijk bij   www.regeo.nl