Mobirise

EDUFICTIE IS ONTWIKKELD DOOR REGEO

Jeroen van den Berg 

Na de middelbare school studeerde ik sociale geografie aan de Universiteit Utrecht en volgde het hoofdvak gebiedsstudies (de bestudering van regio's en gebieden) en geografie voor educatie (thans geografie en communicatie geheten). 

Mijn afstudeeronderzoek ging over kaartvaardigheden en omgevingsonderwijs. 

In augustus 2015 rondde ik dan ook bij de Universiteit Utrecht de masteropleiding Leraar Voorbereidend en Hoger Onderwijs in het schoolvak aardrijkskunde af. Ik ben hiermee 1e graads bevoegd docent aardrijkskunde.Mijn educatieve diensten zijn ondergebracht in een eenmanszaak onder de handelsnaam: ReGeo: geo-educatie & informatie, in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 30281662

Naast betaalde arbeid heb ik me ook als vrijwilliger ingezet voor enkele organisaties, waaronder: 

Stichting Aardrijkskunde Olympiade.
Deze organiseert jaarlijks een wedsrtijd voor scholieren om de titel: 'beste aardrijkskundeleerling van Nederland'. 
Meer informatie bij: Stichting Aardrijkskunde Olympiade

Stichting Club of Rome Dutch Association
Naast geografie heeft het onderwerp duurzame ontwikkeling mijn interesse. Om die reden volgde ik tijdens mijn studie aan de lerarenopleiding aardrijkskunde een extra vak op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ik was jarenlang als bestuurslid (tweede secretaris) actief in de Stichting Club of Rome Dutch Association, een internationale non-profit organisatie die een duurzame wereld nastreeft. 


OVERIGE INTERESSES

Behalve edufictie ben ik geinteresseerd in aardrijkskundige thema's in de breedste zin. Speciale interesse heb ik voor duurzame ontwikkeling en de toekomstscenario's voor onze planeet. Tijdens mijn studie heb ik dan ook extra vakken gevolgd op het gebied van duurzame ontwikkeling. Jaren lang ben ik bestuurslid (tweede secretaris) geweest bij de Stichting Club of Rome Dutch Association, de Nederlandse associatie van de gelijknamige internationale organisatie die een duurzame wereld nastreeft. 


Edufictie is een concept dat ontwikkelt is door ReGeo: geo-educatie & Informatie.Voor meer info. kijk bij   www.regeo.nl