Website Builder

Genoeg van elk schooljaar weer opnieuw hetzelfde thema voor projectonderwijs? 

Wilt u projectonderwijs dat echt vakoverstijgend is? 

Waarin alle vakken kunnen participeren? 

Dat kan, met Edufictie

Edufictie is leren met geofictie. Leerlingen bedenken een fictief land of planeet en werken deze in groepsverband verder uit. Daarbij kunnen in principe kennis en vaardigheden van alle schoolvakken betrokken worden. 


Op dit punt kunnen scholen veel meer winst behalen dan nu het geval is. Na analyse van websites en schoolgidsen van honderden scholen in het voortgezet onderwijs leerde mij dat er bij veel scholen vaak slechts enkele schoolvakken (vaak een stuk of 3) participeren. Soms zijn het dit schoolvakken uit hetzelfde cluster (alfavakken, beta- of gammavakken). Dat is jammer, want dan missen leerlingen kennis over de relatie tussen alfa, beta en gammavakken. Hoe meer vakken er dus bij projectonderwijs participeren, des te meer relaties leerlingen tussen die vakken kunnen zien. En het zien van verbanden is in deze tijd erg belangrijk. Er komt steeds meer kennis en relaties tussen vakgebieden zien wordt steeds essentieler. Kennis die leerlingen in de school leren staat immers niet op zich zelf. Buiten de school zijn de kennisgebieden (zeg: de schoolvakken) ook niet van elkaar gescheiden. 

Het thema Edufictie is een van de weinige thema's waarbij vrijwel alle schoolvakken kunnen participeren. Des te meer reden om eens voorlichting te geven over Edufictie  

Meer weten over de visie achter Edufictie? 

Edufictie is een concept dat ontwikkelt is door ReGeo: geo-educatie & Informatie.Voor meer info. kijk bij   www.regeo.nl