MobiriseEdufictie buiten het onderwijs


Mobirise


In deze site wordt wel duidelijk dat Edufictie een goed thema voor projectonderwijs kan zijn. Maar hoe zit dat buiten het onderwijs?
Ondanks het feit dat Edufictie vooral een leermiddel is kan het ook ingezet worden voor andere doeleinden, bijvoorbeeld:

* als spelvorm bij een leerproject
* als simulatiespel, bijvoorbeeld voor diplomaten om te leren over conflicten in een fictief land
* bij het in kaart brengen van ontwikkelingen, mogelijkheden en beperkingen. Een voorbeeld hiervan is de Atlas van de Belevingswereld. (te koop bij een extern bedrijf. Ikzelf, noch het Genootschap voor Geofictie hebben hier een officiele connectie mee).

Foto links: Rawpixel (Pexels). 


© Copyright 2019 ReGeo: geo-educatie & informatie.