mobirise.com

WAT KAN ELK SCHOOLVAK BIJDRAGEN AAN EEN PROJECT EDUFICTIE?

TALEN

TALEN

De taalvakken leveren kennis over de structuur (grammatica) en opbouw van een taal. Soms leveren de talen voor een geofictieland ook nog meer kennis, wanneer een van de talen die binnen het voortgezet onderwijs wordt gegeven ook als voertaal in het geofictieland wordt gebruikt.
Hoe dan ook, elk land hefet een bepaalde taal als voertaal. Dus de taalvakken zijn van belang. 

MAATSCHAPPIJVAKKEN

AARDRIJKSKUNDE

De locatie van een land is van invloed op vele aspecten van het fictieve land. Zo beinvloed het o.a. de natuurlijke omstandigheden (klimaat, bodem, plantengroei) maar ook de ruimtelijke inrichting door de mens. 

ECONOMIE

Elk land heeft natuurlijk een bepaald economisch stelsel. Daarnaast heeft elk land geld. Of je bedenkt een land waarn geld geen rol speelt en de economie op een andere manier wordt geregeld.

GESCHIEDENIS

Historische beschrijving van het fictieve land. en de staatsinrichting.  
welke belangrijke gebeurtenissen vinden er plaast of hebben er in het verleden plaatsgevonden? 

MAATSCHAPPIJLEER

Hoe ziet de maatschappij van het fictieve land er uit? 
welke subculturen zijn er? Zijn er problemen binnen de samenleving? Spanningen, terrorisme, e.d. Of leven de mensen er vreedzaam?

Ervaringen van scholen weten? 

BETA / EXACTE VAKKEN 

WISKUNDE

Oppervlakte van het fictieve land, de maten (alternatieven voor onze standaardmaten: kilogram e.d.). Andere gewichtseenheden?

NATUURKUNDE

Natuurkundige wetten. In hoeverre zijn de aardse wetten van toepassing? Andere krachten dan op aarde?

SCHEIKUNDE

Scheikundige wetten. In hoeverre zijn de aardse wetten van toepassing? Andere krachten dan op aarde? Unieke stoffen die nergens anders voor komen?

BIOLOGIE

De natuur, dieren en planten. Komen er organismen voor die elders niet voor komen?

INFORMATICA

Welke computersystemen zijn in het fictieve land dominant? Hoe zit het met het internet? Zijn er alternatieve systemen actief? Hoe zit het met de ontwikkeling van automatisering en robotisering?

TECHNIEK

Hoe zit het met het niveau van technologische ontwikkeling in het fictieve land?

CREATIEVE- & KUNSTZINNIGE VAKKEN

MUZIEK

Wat voor soort muziek wordt er in het fictieve land gemaakt? Is er een hitparade? Hoe klinkt het volkslied van het fictieve land?

CULTURELE/KUNST-ZINNIGE VORMING

Hoe ziet de kunst in het fictieve land er uit? Welke cultuur is er in dit land?

TEKENEN

Maak tekeningen van steden van het fictieve land. Wat voor kunst wordt er in dit land zoal gemaakt?

TEXTIELE WERKVORMEN

Maak klederdracht van het fictieve land.


DRAMA/TONEEL


Bedenk een verhaal dat zich afspeelt in het fictieve land en maak hier een toneelvoorstelling van. 

OVERIGE SCHOOLVAKKEN

HANDVAARDIGHEID

Maak een maquette van (een deel van) het fictieve land. Of gebouwen.

BEWEGINGS-ONDERWIJS (GYM)

Wat zijn de belangrijkste sporten die er in het fictieve land worden gespeeld? Zijn er competities? 
Bedenk eventueel nieuwe sporten voor dit fictieve land. 

FILOSOFIE/LEVENS-BESCHOUWING

Hoe denken de inwoners van het fictieve land na over belangrijke levensvraagstukken, bijvoorbeeld kwesties als “leven en dood”, euthanasie, e.d.

KOKEN/VERZORGING

De keuken van het fictieve land. 
Zijn er nationale gerechten? 

GODSDIENST

Wat voor religies komen er in het fictieve land voor? 

Ervaringen van scholen weten? 

Edufictie is een concept dat ontwikkelt is door ReGeo: geo-educatie & Informatie.Voor meer info. kijk bij   www.regeo.nl