free html templatesStappenplan


VOORBEREIDINGS
FASE

Voor u met uw edufictieproject van start gaat, moet u eerst bekijken hoe het project binnen uw school kan worden ingepast. Indien u hier al een plan voor hebt, kan deze stap overgeslagen worden.

Anders raad ik u aan eerst een na te denken over de volgende vragen:

Hoeveel vakken werken er aan het project mee?

Wat voor soort onderwijs is het? (bijv. probleemgestuurd onderwijs?)

Hoeveel tijd heeft u voor dit project ter beschikking?
Welke dagen (dagdelen) per week?

Wie gaat u assisteren bij het begeleiden van uw project? (bijv. Collegadocenten, leerlingen uit hogere leerjaren)?

START VAN HET PROJECT

Veel scholen starten een project niet zomaar, maar met een leuke “kick-off”. Twee voorbeelden van invulling van zo’n kick-off zijn:

1: START MET EEN GASTLES

Starten met een gastles is natuurlijk geen noodzakelijke voorwaarde om een leuk geofictieproject bij u op school uit te voeren. Het project kan immers ook zonder gastles worden uitgevoerd.

Toch geven de scholen die mij hebben ingehuurd aan dat zij meerwaarde zien in een gastles van een gastdocent. Zo weet een gastdocent de leerlingen goed te enthousiasmeren, en geeft voorbeelden en tips waar de leerlingen wat mee kunnen. Voor meer informatie over een gastles kijk even op deze pagina.

2: START MET EEN FILM

Diverse scholen starten na de gastles met het bekijken van een film dat in het teken staat van geofictie. Zo kunt u de volgende films met de leerlingen bekijken: Lord of the Rings, Avatar, Narnia of Jumanji. 

HET PROJECT ZELF

Het project Edufictie wordt zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd door leerlingen in groepjes van 4 tot 6. Zij hebben een handleiding ter beschikking waarin de eisen ten aanzien van het eindproduct wat ze moeten maken staan. Er zijn momenteel handleidingen beschikbaar die scholen hebben gemaakt.
Tijdens het project worden leerlingen meestal begeleid door leerlingen uit hogere jaren die dit project vaak al eens hebben meegemaakt. Zij kunnen als tutoren de leerlingen dan goed helpen. Meestal is een van de docenten de eindcoordinator. Hij/zij geeft leiding aan de groep tutoren en bewaakt de voortgang van het hele project.   

AFRONDING

Het project eindigt meestal in een presentatiemiddag of avond, waar groepjes leerlingen de door hen gemaakte landen aan elkaar presenteren. Soms in aanwezigheid van ouders en andere belangstellenden.

Sommige scholen maken er zelfs een feestelijke gebeurtenis van, compleet met BBQ.

Hoe de afronding van het project is vormgegeven hangt af van de keuze van de school zelf.

Sommige scholen kiezen voor een presentatie waarbij ik in de vakjury plaats neem em de door de leerlingen gemaakte werken ga beoordelen.
Uiteraard krijgen alle leerlingen die aan het project hebben meegewerkt in dat geval een “Basisdiploma Geofictie”.

© Copyright 2019 ReGeo: geo-educatie & informatie.