Web Creator

VISIE ACHTER EDUFICTIE

Omdat bij Edufictie kennis en vaardigheden van diverse schoolvakken betrokken worden is Edufictie een vorm van vakoverstijgend onderwijs en onderwijs in samenhang. Het leren zien van samenhang wordt steeds belangrijker omdat de samenleving vraagt om mensen die dingen vanuit verschillende kanten kunnen bekijken. Daarnaast vraagt de samenleving om mensen die creatief kunnen denken, problemen kunnen oplossen en met ICT kunnen omgaan. Kortom, een deel van de 21e eeuwse vaardigheden, zoals hiernaast staan in een afbeelding van het SLO.
In een Edufictieproject kunnen een aantal van deze elementen aan bod komen.

Benieuwd naar de onderdelen van Edufictie? 

MEER WETEN OVER PROJECTONDERWIJS? 

Edufictie is een concept dat ontwikkelt is door ReGeo: geo-educatie & Informatie.Voor meer info. kijk bij   www.regeo.nl