Mobirise Website Builder

BASISONDERWIJS

Doelgroepen: klassen 6,7
en 8

Op de basisschool kan Edufictie met name voor de hogere klassen een leuk project zijn. Veel leerlingen zijn op die leeftijd op de hoogte van de wereld om hen heen, weten wat een kaart is, en vinden het leuk om zelf landkaarten te maken.  
Aangezien veel kinderen op die leeftijd erg fantasievol zijn, worden er vaak leuke landen bedacht.

VOORTGEZET ONDERWIJS

Met name de onderbouw. Hogere leerjaren echter ook mogelijk. 

In het voortgezet onderwijs is geofictie vooral geschikt voor toepassing in de brugklassen. Het kan prima dienen als projectonderwijs waar meerdere vakken in participeren.
Dit projectonderwijs kan helemaal door de school zelf ingevuld worden. 

HOGER ONDERWIJS

Op de hoogste leerniveaus wordt Edufictie ook moeilijker. Studenten dienen dan meer voorkennis te hebben bij het ontwerpen van hun fictieve land. Bij de lerarenopleidingen gaat het daar naast ook om de didactiek van Edufictie. Waarom is projectonderwijs belangrijk? Wat leren de leerlingen precies? 
Maar ook bij projecten in het hoger onderwijs spelen fantasie en humor uiteraard een rol.

Edufictie in het Hoger Onderwijs is vooral geschikt voor:
* PABO/lerarenopleiding Basisonderwijs
* Lerarenopleidingen (zoals aardrijkskunde)
* Sociale- en fysische geografie
* Planologie, ruimtelijke ordening
* Kunstonderwijs
Aansluiting bij studies waarin geografische kennis centraal staat. Zoals bijvoorbeeld sociale- en fysische geografie, planologie, en landinrichtingswetenschap

BEDRIJVEN EN NON - PROFITORGANISATIES

Edufictie kan ook interessant zijn voor bedrijven en andere organisaties.
Een voorbeeld hiervan is het aanleren van probleemoplossende vaardigheden, creativiteit en samenwerken. 

Edufictie is een concept dat ontwikkelt is door ReGeo: geo-educatie & Informatie.Voor meer info. kijk bij   www.regeo.nl