easy website builderDe onderdelen van Edufictie


Mobirise

Edufictie is echter niet alleen pure fantasie. Het is een combinatie van hersens, humor, & creativiteit. Zonder een gezond stel hersens kun je geen geofictief land maken, zonder humor wordt het dodelijk saai en zonder creativiteit kun je het niet vormgeven. Dus je hebt alle drie nodig.
Het mooiste zou zijn, als alle 3 de componenten in een Edufictieproject in een goede balans zijn. En als er dan ook nog plezier is door het project, dan is dat helemaal prima. 

Hersens

Geleerde vakkennis uit verschillende schoolvakken/vakgebieden toepassen in een onderling logisch verband.

Humor

Doordat je zelf dingen mag verzinnen neemt de plezier in het project toe.
Maar ook zullen de leerlingen plezier in hun project hebben doordat ze hun eigen passie / interesse in het project leggen. Want waar de een goed is in tekenen, is de andere leerling goed in muziek maken. En waar de een vooral geïnteresseerd is in geschiedenis heeft de ander een grotere voorkeur voor het vak wiskunde. Op die manier ontstaat er bij een Edufictieproject vaak een goede taakverdeling tussen de leerlingen.

Creativiteit

Bij Edufictie speelt creativiteit een rol. Het gaat hierbij niet alleen om artistieke creativiteit (het maken van, tekenen of ontwerpen van dingen) maar zeker ook om vindingrijkheid (out of the box denken).

Wilt u weten welke schoolvakken er allemaal bij een Edufictieproject mee kunnen doen, lees dan verder bij de pagina over schoolvakken

┬ę Copyright 2019 ReGeo: geo-educatie & informatie.