web design templatesProjectonderwijs


Mobirise

Uw school doet al aan projectonderwijs?


Maar nog niet zo dat alle schoolvakken mee (kunnen) doen? 

Indien dit zo is, dan is dat erg jammer. Op dit punt kunnen scholen veel meer winst behalen dan nu het geval is. Na analyse van websites en schoolgidsen van honderden scholen in het voortgezet onderwijs leerde mij dat er bij veel scholen vaak slechts enkele schoolvakken (vaak een stuk of 3) participeren. Soms zijn het dit schoolvakken uit hetzelfde cluster (alfavakken, beta- of gammavakken). Dat is jammer, want dan missen leerlingen kennis over de relatie tussen alfa, beta en gammavakken. Hoe meer vakken er dus bij projectonderwijs participeren, des te meer relaties leerlingen tussen die vakken kunnen zien. En het zien van verbanden is in deze tijd erg belangrijk. Er komt steeds meer kennis en relaties tussen vakgebieden zien wordt steeds essentieler. Kennis die leerlingen in de school leren staat immers niet op zich zelf. Buiten de school zijn de kennisgebieden (zeg: de schoolvakken) ook niet van elkaar gescheiden.

Wilt u dan projectonderwijs dat echt vakoverstijgend is?

Waarin wel alle vakken zouden kunnen participeren? 

Dat kan, met Edufictie
Wat Edufictie precies is, kunt u op deze pagina lezen. 


© Copyright 2019 ReGeo: geo-educatie & informatie.