website builderProjectonderwijs


Mobirise

Uw school doet nog niets aan projectonderwijs?

Wist u al dat veel scholen er momenteel wel iets mee doen?

En dat vakoverstijgende projecten een verrijking zijn als aanvulling op het standaard curriculum van uw school?

De afgelopen jaren analyseerde ik de websites en schoolgidsen van honderden scholen in het voortgezet onderwijs. Het leerde mij dat veel scholen tegenwoordig naast het normale lesprogramma diverse vakoverstijgende projecten hebben waarbij leerlingenbehalve kennis ook vaardigheden leren. De vorm waarin het projectonderwijs vormgegeven is, is bij elke school weer net iets anders. Hieronder volgen enkele variabelen waarop projectonderwijs bij scholen kan verschillen:

1) de hoeveelheid tijd die er aan een project wordt besteed
Bij de meeste scholen zijn er elk schooljaar speciale projectweken waarin leerlingen gedurende die tijd volledig aan een project kunnen werken. Maar er komen ook andere vormen voor, waarbij leerlingen het hele schooljaar gedurende enkele uren per week (naast het gewone lesprogramma) aan projecten werken. Hoeveel uur kunt u op uw school besteden aan projecten?

2) Het onderwijstype/onderwijsniveau van de klassen die meedoen
Sommige scholen laten alleen hun plusklassen meedoen met projectonderwijs. Dit omdat leerlingen in deze klassen sneller door de lesstof van de schoolvakken gaan en er tijd overblijft voor extra verdieping en uitdaging. Het jammere hier van is dat leerlingen die wat langzamer door de lesstof gaan niet aan projectonderwijs doen en dus ook de kennis en vaardigheden missen die andere leerlingen wel opdoen. Om die reden zijn er ook scholen die gewoon alle klassen (bijvoorbeeld alle brugklassen) mee laten doen met projectonderwijs.
En het is ook niet zo dat Edufictie alleen maar voor de allerslimste leerlingen is. Ook andere niveaus van onderwijs kunnen Edufictie gebruiken in hun projectonderwijs.
De keuze is aan uw school.

3) De schoolvakken die in het project particperen
Op dit punt laten veel scholen helaas mogelijkheden liggen. De meeste scholen hebben vakoverstijgende projecten waarbij slechts enkele vakken (vaak een stuk of 3) participeren. Vaak zijn het ook schoolvakken uit hetzelfde cluster (alfavakken, beta- of gammavakken). Dat is jammer, want dan missen leerlingen kennis over de relatie tussen alfa, beta en gammavakken. Hoe meer vakken er dus in projecten participeren, des te meer relaties leerlingen tussen de schollvakken kunnen zien. En het zien van verbanden is in deze tijd erg belangrijk. Er komt steeds meer kennis en relaties tussen vakgebieden zien wordt steeds essentieler. Kennis die leerlingen in de school leren staat niet op zich zelf. Buiten de school zijn de kennisgebieden (zeg: de schoolvakken) immers ook niet van elkaar gescheiden.

Conclusie
Het thema Edufictie is een van de weinige thema's waarbij vrijwel alle schoolvakken kunnen participeren. Des te meer reden om eens voorlichting te geven over Edufictie.
Wat Edufictie precies is, kunt u hier lezen. 

© Copyright 2019 ReGeo: geo-educatie & informatie.